Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Спеціальність «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність»
спеціалізація «Товарознавство в митній справі»

Код спеціальності 076
ПередумовиНа базі 9-х та 11-х класів
Форма навчання Денна та заочна ( скорочена )форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів – 2 р. 10 міс., на базі 11-х – 1 р. 10 міс
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство в митній справі»
Кваліфікація фахівця Товарознавець
Освітній рівень фахівця молодший спеціалістtr>

Актуальність професії

Товарознавець-комерсант в митній справі - це грамотний аналітик, професіонал-консультант, фахівець-експерт із якості продукції, борець-захисник вітчизняного споживчого ринку від фальсифікованих та неякісних іноземних товарів, товарів-підробок. Саме тому професія товарознавця-комерсанта є на сьогодні дуже актуальною, а у майбутньому фахівці даної професії володітимуть великими перспективами під час працевлаштування.

Перспективність професії

Потреба у товарознавцях в митній справі є постійною у торгівлі, яка ведеться як у межах внутрішнього, так і на міжнародних ринках. Вірогідність працевлаштування більша у великих містах та промислових центрах, де виробляється велика кількість продовольчих і непродовольчих товарів, існує розгалужена торговельна мережа, працюють компанії, учасники ЗЕД.

Професійні знання, набуті під час трудової діяльності, товарознавець може реалізувати у митній справі, маркетинговій та комерційній діяльності. Людина, яка має нахили до підприємницької діяльності та організаторські здібності, може започаткувати власну справу в торгівлі, надавати торговельно- посередницькі послуги, бути суб*єктом зовнішньоекономічної діяльності.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

Працевлаштування фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в митній справі

Посади, які можуть займати фахівці з товарознавства в митній справі:

Опис посад

МИТНИЙ БРОКЕР

Митний брокер здійснює посередницьку діяльність між підприємством, що здійснює міжнародну торгівлю та митницею відповідно до прийнятих норм українського Митного та Податкового Кодексу та ліцензійних умов, затверджених спеціальним уповноваженим органом з питань ліцензування

Митний брокер виконує прийняті на себе повноваження в обсягах, встановлених у договорі за дорученням від особи-декларанта (клієнта, якого він представляє), для здійснення будь-яких операцій, пов'язаних з поданням на перевірку товарів або транспорту митному органу і пред'явленню документів на цей товар або транспортні засоби для митного оформлення.

Митний брокер має повне право виконувати свої функції по митному декларуванню вантажів і транспортних засобів у будь-якому митному органі країни. При цьому митний брокер виконує всі обов'язки і несе повну відповідальність, встановлену українським законом.

Крім митних операцій, митний брокер також може брати участь у супутніх діях - сертифікації, погодження і проводити платежі у відповідні інстанції. Всі дії від імені замовника митний брокер здійснює так, якби він самостійно переміщує вантаж через митницю. Таким чином, він має всі ті права на дані операції, що і уповноважує його особа (замовник-декларант).

ДЕКЛАРАНТ

Декларант - особа, що переміщує товари і транспортні засоби через митний кордон України.

Посадові обовязки декларанта:

Діяльність декларанта полягає в здійсненні від власного імені операцій з митного оформлення товарів і транспортних засобів, виконання інших посередницьких функцій у галузі митної справи за рахунок і за дорученням особи, яку представляють.

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ

Товарознавець організовує раціональне постачання товарів торговим організаціям, планує транзитне завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає постачальників товарів і обирає найбільш раціональні форми господарських та комерційних зв'язків з ними. До функціональних обов'язків товарознавця входить також організація вивчення та аналіз динаміки попиту населення на товари, ведення обліку товарних фондів та контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань.

Товарознавець розробляє пропозиції щодо укладання довгострокових договорів постачання з продавцями товарів, за умови надання ними системи цінових знижок та слідкує за товарообігом.

Важливою ділянкою роботи товарознавця є контроль за додержанням вимог щодо збереження якості товарів, санітарних норм зберігання товарів, норм складування та вимог протипожежного захисту.

Складовою функціональних обов'язків товарознавця є перевірка наявності товаротранспортних накладних, рахунків фактур, відповідності сертифікатам, стандартам і технічним вимогам.

Трудова діяльність товарознавця передбачає виконання таких операцій як відбір зразків товарів для визначення їх якості, здійснення лабораторних досліджень, складання документів і т.п., де не використовуються машини і механізми, інші засоби механізації праці. Тому праця товарознавця відноситься до ручної.

Професія характеризується як аналітична, відрізняється комуні - кабельністю, неритмічністю виконання.

Робочий день товарознавця напружений і наповнений значною кількістю справ.

Основним змістом процесу праці товарознавця є сприяння чіткій організації діяльності торгових закладів у відповідності з об'єктивними закономірностями функціонування ринкової економіки.

Робоче місце товарознавця формується в окремому приміщенні, де повинні бути створені комфортні умови для роботи.

Предметами праці товарознавця є різні товари, призначені для оптової та роздрібної торгівлі, постанови, розпорядження керівних органів, методичні документи, стандарти.

Товарознавець працює в одну зміну, але може виникати потреба в наднормованій роботі та відрядженнях для розв'язання питань діяльності своєї установи. Має право на відпустки, які надаються на термін не менше ніж на 24 календарні дні.

Вимоги професії до особистості працівника

До загальних здібностей товарознавця слід віднести високий рівень загального інтелекту, розвиток словесно-логічного мислення, кмітливість.

Потрібно мати добре розвинену оперативну та образно-логічну пам'ять, а також гнучку уяву.

Особливості професії товарознавця, які вимагають взаємодії з людьми, діяльності під тиском різних факторів, передбачають наявність таких якостей, як витримка, емоційна стабільність, добрі адаптивні здібності.

АГЕНТ ПО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

Агент по збуту продукції мас наступні обов'язки: збут та доставка готової продукції постійним клієнтам; заключення договорів по збуту; організація технічної підтримки клієнтів.

Вимоги до агентів по збуту продукції: навики встановлення контакту; наявність власного л\а; повна зайнятість.

Агенти по збуту продукції зазвичай мають вільний графік роботи, який складає 5-8 годин. Заробітня плата коливається у межах 5000 грн/міс.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ

Завідувач складом керує роботою складу з прийому, зберігання і відпускання товарно-матеріальних цінностей, їхнього розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складської площі, полегшення і пришвидшення пошуку необхідних матеріалів, інвентаря тощо. Забезпечує зберігання складських товарно-матеріальних цінностей, дотримання режимів зберігання, правил оформлення і здачі прибутково- видаткових документів.

Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування та інвентаря на складі і забезпечує їхній своєчасний ремонт. Організовує проведення навантажувально- розвантажувальних робіт на складі з дотриманням норм, правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує збір, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності. Бере участь у розробці й здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування і зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадження в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Специфіка професії. Завідувач складом повинен мати добру пам'ять, раціоналізаторські та організаторські здібності. Робота передбачає ненормований графік, наявність стресових ситуацій, матеріальну відповідальність. Затребуваність професії середня, заробітна плата вища середньої.

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК

Торговий представник - це посередник між компанією-постачальником і торговими точками, або між підприємствами гуртової торгівлі і роздрібною мережею. Його робота полягає в просуванні продукції компанії на відведеній йому території, розвитку існуючої клієнтської бази і пошуку нових клієнтів, прийомі і обробці замовлень, відстежуванні термінів і сум оплати.

Торговий представник зобов'язаний стежити за своєчасним постачанням товару в магазин, повинен пояснювати продавцям, як правильно розставляти його для кращого продажу, «пробивати» для товару найбільш вигідне місце і контролювати, щоб його відразу ж виставили в торговий зал і він не залежувався на складі, а також рекомендувати відпускну ціну. На плечі торгового представника лягає відповідальність за поступлення платежів від точок роздрібної мережі. Якщо він вчасно не розпізнав фірму- одноденку, яка зникла разом з відвантаженою продукцією, то компанія стягне недостачу саме з нього. Тому перш ніж заключати договір про постачання, він повинен якомога більше дізнатися про потенційного клієнта: як давно той працює на ринку, наскільки платоспроможний і так далі.

Крім того, такий фахівець зобов'язаний відслідковувати, як реалізується продукція компанії на його ділянці (будь-який магазин фіксує ці показники). На підставі отриманих даних він робить висновки, скільки товару, куди і коли потрібно завезти. В його обов'язки входить також підготовка щотижневих і щомісячних звітів керівництву про виконану роботу.

Оплата праці. Розмір заробітної плати торгового представника складається з окладу і відсотків від продажу і залежить від декількох чинників:

МЕРЧАНДАЙЗЕР

Мерчендайзер повинен правильно розташувати товар, стежити за його асортиментом і при необхідності коректувати цінники. Це одночасно і творча і точна робота. Мерчендайзер — це людина з відкритим мисленням, який звертає пильну увагу навіть на, здавалося б, незначні деталі, оскільки саме вони найчастіше дають загальну картину продажів.

Він уважно відстежує ціни конкурентів, коригує цінники і виправляє неполадки фірмових стендів і стійок з викладенням асортиментної лінійки. Щодня в маршрут мерчендайзера включено від 5 до 10 торгових точок. В обов'язки цієї людини входять консультації продавцям, а якщо знадобиться, і покупцям про якості, склад продукту, його споживчі властивості. Він же приносить у магазин плакати, листівки та інші промо- матеріали.

В кінці дня мерчендайзер складає докладний звіт. Якщо він проявить себе як активний і надійний працівник, то він цілком може стати торговим представником, а потім і супервайзером у своїй компанії.


Після закінчення навчання в коледжі, випускник може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Товарознавство в митній справі», зокрема:


© 2016, 2020, Житомирський торговельно-економічний коледж.