Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
Директор: Губарєв Григорій Леонідович, (0412)24-25-34


Якісна освіта за перспективною та сучасною
спеціальністю «Маркетинг» є запорукою твого успіху!

МАРКЕТИНГ

Код спеціальності 075
ПередумовиНа базі 9-х та 11-х класів
Форма навчання Денна форма навчання
Термін навчання На базі 9-х класів – 2 р. 10 міс., на базі 11-х – 1 р. 10 міс
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
СпеціальністьМаркетинг
Кваліфікація фахівця Маркетолог
Освітній рівень фахівця молодший спеціаліст

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Маркетолог - сучасний фахівець із поглибленою професійною підготовкою в галузі маркетингу, насамперед у сфері маркетингових досліджень, їхнього інформаційного забезпечення, планування асортименту та якості товарів, в організації збуту й розподілу, просування товарів, реклами і стимулювання збуту, управління маркетинговими зусиллями.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Маркетологи сьогодні необхідні будь-якій фірмі, яка зацікавлена в просуванні та збуті своєї продукції. Відділи маркетингу є в банках, промислових холдингах, торгових фірмах тощо. Маркетологи затребувані і в спеціалізованих консалтингових компаніях, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ФАХІВЦІ З МАРКЕТИНГУ

ОПИС ПОСАД

МАРКЕТОЛОГ-АНАЛІТИК

Давайте спочатку дамо визначення маркетолога-аналітика: це фахівець, який досліджує ринок. Наприклад: компанія планує збільшувати обсяги виробництва, але не знає, яка ситуація сьогодні. От цією справою й займаються маркетологи. Особливо, послуги маркетолога-аналітика потребують проекти, що лише розпочинають свою діяльність. Тому якщо у Вас є час, бажання й уміння займатися такою збірно-аналітичною роботою, то від клієнтів не буде відбою. Для цього Вам потрібно буде тільки регулярно давати рекламні оголошення, залишати резюме на сайтах і навіть, можливо, просувати свій інформаційний сайт-візитку, який необхідно розкручувати в мережі.

Отже, що входить в обов'язки маркетолога-аналітика? Почнемо з того, що без його роботи проект може зазнати краху. Тому вашим головним завданням буде збір інформації про подібні проекти. У ваші обов’язки входитиме надання гарантій того, що проект успішно запустять. Крім того, необхідно запропонувати клієнтові послуги із супроводу проекту. Це як вебстудії, вони створюють сайти й допомагають їхньому просуванню в мережі.

Чому б вам не стати цією людиною? Ви можете забезпечувати клієнтові взаємодію й співробітництво з подібними компаніями, обмін матеріалами й посиланнями та взаємною рекламою - загалом, зумієте стати корисною людиною й при цьому працювати на себе. Головна особливість - повна відсутність перших витрат. Можливо, тільки 1-2 оголошення в місцевій газеті, але ціна їх не значна. Ви можете використовувати й прямі пропозиції. Для цього Вам потрібно тільки розшукати довідник контактів компаній Вашого міста й написати кожній компанії лист. Не забувайте про інтернет, зробіть собі сайт, усього 3-4 сторінки для початку, приділіть увагу його розкручуванню, і Ваші зусилля обов’язково будуть винагороджені.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМІ

Менеджер із реклами - фахівець, який виконує певні дії з просування на ринок марки товару, послуги або ідеї. Менеджер із реклами планує й керує рекламною діяльністю відповідно до цілей клієнтів і їхніх фінансових можливостей; координує діяльність рекламного агентства з розроблення рекламних програм, повідомлень, вибору придатних засобів масової інформації, часу появи реклами.

Менеджер із реклами застосовує знання з ринкової економіки та підприємництва, порядку ціноутворення та оподаткування, менеджменту та маркетингу, рекламної справи, засобів обчислювальної техніки, порядку розроблення договорів і контрактів на організацію й проведення рекламних кампаній, навичок етики ділового спілкування.

Основними особистими якостями менеджера з реклами є комунікабельність. Менеджеру з реклами важливо вміти переконливо й невимушено розмовляти з різними людьми, у тому числі і з першими особами компанії. Активність для менеджера з реклами є умовою успішної кар'єри. Також фахівець повинен володіти креативним мисленням, бути здатним прораховувати рекламні заходи щодо збільшення продажів у короткостроковій і довгостроковій перспективах.

ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ

Директор із маркетингу - керівник категорії топ-менеджменту, вищого керівництва підприємства. Визначає маркетингову стратегію підприємства, приймає рішення на вищому рівні, керує роботою маркетингової служби підприємства. Він упливає на всі чотири «P» маркетингу: Product (продукт), Price (ціна), Promotion (просування), Place (позиціонування). Також керівник часто відповідає й за вужчі напрямки – рекламу, PR, прес-службу (останні два - рідше). Кар'єра директора з маркетингу переважно починається з рядових позицій в одній із перерахованих галузей.

Функціональні обов’язки:

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Маркетинг»:


© 2016, 2020, Житомирський торговельно-економічний коледж.