Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, ztek@meta.ua
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber,telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович


Публічна інформація

Установчі документи закладу освіти

 • Відомості з ЄДРПОУ
 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 • Сертифікати про акредитацію освітніх програм

  Діючі положення

 • Положення про ВСП "ЖТЕФК КНТЕУ"
 • Положення про організацію освітнього процесу
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 • Положення про дистанційне навчання у ВСП "ЖТЕФК КНТЕУ"
 • Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у ЖТЕК КНТЕУ в період карантину
 • Положення про освітньо-професійні програми
 • Положення про силабус
 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП "ЖТЕФК КНТЕУ"
 • Положення про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ВСП "ЖТЕФК КНТЕУ"
 • Положення про циклову комісію
 • Положення про відділення
 • Положення про методичну раду
 • Положення про педагогічну раду
 • Положення про офіційний веб-сайт
 • Положення про індивідуальний навчальний план студента ВСП "ЖТЕФК КНТЕУ"
 • Положення про академічну мобільність студентів
 • Положення про призначення та виплату стипендій
 • Положення про переведення на бюджет
 • Права та обов’язки здобувачів освіти ВСП «Житомирського торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ»

  Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

  Мова (мови) освітнього процесу

 • Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
 • Мова освітнього процесу (українська)

  Рішення педагогічної ради коледжу

 • Протоколи рішень за І семестр 2020-2021 н.р.
 • Протоколи рішень за ІІ семестр 2020-2021 н.р.
 • Протоколи рішень за І семестр 2021-2022 н.р.

  Звіти

 • Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти

  Стоп булінг

 • Наказ про створення комісії та затвердженню плану заходів на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у ВСП ЖТЕФК КНТЕУ
 • План заходів щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього процесу
 • Процедура подання учасниками освітнього процесу заяв про випадок булінгу (цькування) та їх розгляд у ВСП ЖТЕФК КНТЕУ
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) у ВСП ЖТЕФК КНТЕУ
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)

  Безпека та захист

 • Наказ про створення системи цивільного захисту
 • Положення про службу охорони праці
 • Положення про пожежну безпеку
 • Положення про проведення навчання і перевірку знань з охорони праці
 • Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки
 • Пам'ятка – тероризм
 • Положення про організацію ОП та БЖД
 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

  Освітньо-професійні програми

 • Освітня програма підготовки молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти
 • Освітньо-професійна програма "Прикладна та комп'ютерна лінгвістика 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Право"
 • Освітньо-професійна програма "Право 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"
 • Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Оціночна діяльність"
 • Освітньо-професійна програма "Оціночна діяльність 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит"
 • Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство та комерційна діяльність"
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство та комерційна діяльність 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство та комерційна логістика 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство в митній справі"
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство в митній справі 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство квітів та флористика"
 • Освітньо-професійна програма "Товарознавство квітів та флористика 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Маркетингова діяльність 2020р."
 • Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування"
 • Освітньо-професійна програма "Ресторанне обслуговування"
 • Освітньо-професійна програма "Інформаційна діяльність підприємства"
 • Освітньо-професійна програма "Інформаційна діяльність підприємства 2020р."

  © 2016, 2022, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.